Zorg

 

ZORG

Het zorgteam, peers en activiteiten

BEWUSTBREIN

Uitstroom, begeleiding bij je
vervolgstap in de maatschappij

preventie

PREVENTIE

Begeleiding omtrent school en preventie

Pijler Zorg

Bij de pijler Zorg hoort het zorgteam, met een vaste zorgverantwoordelijke voor iedere jongere gedurende hun traject bij ons. Ook worden hier verschillende groepssettings geboden waarin jongeren elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Ze vinden hier hun interesses en werken aan nieuwe vaardigheden.

Psycho-educatie

De jongeren leren over hoogbegaafdheid. Over de neurologische verbindingen, maar ook over wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. En over alle krachten en uitdagingen die daarbij kunnen horen. De jongeren leren zichzelf hierdoor beter kennen en begrijpen.
Middels het introductieprogramma ‘Feniks in Vogelvlucht’ of het programma ‘Feniks de diepte in’.

Ervarings- en lichaamsgerichte zorg

Voorbeelden zijn dramatherapie, beeldende therapie en equitherapie (met paarden dus). Er zijn ook diverse trainingen mogelijk, zoals Mindfulness, Rots en Water (voor weerbaarheid), faalangstreductie en Acceptance & Commitment Therapy (ACT).
Deze zorgprofessionals worden, altijd in overleg, ingezet wanneer dat zinvol is in het traject. Om de jongeren bij Feniks te helpen blokkades op te ruimen, patronen onder ogen te zien en te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. 

Begeleiding

Iedere jongere krijgt individuele begeleiding door Jongerenbegeleiders, het Zorgteam, en de BewustBrein begeleiders. Er is vast aanspreekpunt in het zorgteam, die het gehele traject begeleidt en bewaakt.

Deze begeleiding bestaat uit:

  wegwijs maken
  samen doelen stellen en evalueren
  uitdagingen aangaan
  blokkades en succeservaringen
  contact met ouders en verwijzers

Peergroup

Een groep jongeren, gelijkgestemden, ontmoet elkaar in huiskamersetting. Zij worden begeleid door onze Jongerenbegeleiders. Vanuit hier ondernemen de jongeren de activiteiten en hun persoonlijke programma binnen Feniks. 

Elementen van de groep zijn ontmoeten, spelletjes, leefgroepoverleg, groepsdynamica, maar ook stilteruimte.
Deze groep is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 16.00u.

Activiteiten

Feniks biedt haar jongeren een veelzijdig activiteitenprogramma onder begeleiding, zoals ICT, atelier, muziek, houtbewerking, theater, grafitti, fotografie, koken, sport en mindfulness. De activiteiten vinden plaats in kleine groepjes. De jongeren kiezen zelf. Het is ook mogelijk om de gekozen activiteit centraal te stellen in het persoonlijke programma.
De activiteiten helpen om te activeren, plezier te laten ervaren, zingeving en perspectief te bieden, en om hen te motiveren zodat zij hun gestelde doelen kunnen bereiken.

Wanneer een jongere bij Feniks binnenkomt, wordt op basis van zijn eigen zorgvraag en problematiek in overleg met alle betrokkenen een plan gemaakt. Dit vereist maatwerk, afstemming en samenwerking en betekent dat niet alle jongeren hetzelfde traject belopen. De ene jongere volgt bijvoorbeeld een training voor faalangstreductie en oefent de thema’s uit deze training op de peergroep. Een andere jongere kan dezelfde training volgen, waar andere thema’s om te oefenen uitkomen. Ter ondersteuning volgt deze jongere bijvoorbeeld een mindfulness training.

Zorg

Onder de pijler Zorg valt het zorgteam, met een vaste begleider voor iedere jongere. Ook vallen de peers en activiteiten hieronder.

BewustBrein

De pijler BewustBrein heeft betrekking op de uitstroom van de jongere terug naar de maatschappij en omvat verschillende programma's.

Preventie

De pijler Preventie heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren met programma's voor zowel jongeren als leerkrachten.

Kom je sfeer proeven?

We organiseren regelmatig een OPEN MIDDAG van 15.00u tot 16.30u. Proef de sfeer, ontmoet ons team en andere jongeren, bekijk onze locatie & stel al je vragen.

De eerstvolgende open middagen zijn op: 

Donderdag 11 juli van 15.00 uur tot 16.30 uur 

Donderdag 15 augustus van 15.00 uur tot 16.30 uur 

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00-12:00.

Broederplein 29
3703 CC Zeist

030 – 76 00 484

Aanmelden, vragen, opmerkingen of feedback? Laat het weten!

2 + 13 =