Select Page

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding

Begeleiding en peercontact voor 

hoogbegaafde jongeren met psychosociale vraagstukken

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding biedt een veilige omgeving voor jongeren die vast zijn gelopen in het onderwijs waarbij (hoog)begaafdheid een rol speelt. Deze jongeren hebben vaak al een langdurig traject achter de rug met verschillende hulpverleners en specialisten. Wanneer deze oplossingen niet afdoende zijn, kan Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding een passende plek zijn. 

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding biedt begeleiding binnen een sociale context waarin de ondersteuning kan landen. Daarnaast is het van belang in de begeleiding de context waarin de problemen en moeilijkheden zijn ontstaan (de onderwijssetting) mee te nemen. Begeleiding dus op het snijvlak van zorg en onderwijs. Hierbij wordt gewerkt vanuit acceptatie van wie ze zijn en op basis van kleine stappen en succeservaringen.  

 

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding gaat verder waar Feniks Talent b.v. gestopt is. Werkend vanuit het gedachtegoed van de afgelopen jaren, zal de zorg verder vorm worden gegeven. Tegelijkertijd wil zij de geleerde lessen toepassen in de praktijk om te komen tot een duurzaam begeleidingsmodel. Wij blijven gevestigd aan de Ravellaan 13 te Utrecht. Op dit moment worden de sollicitatiegesprekken met het team gevoerd en wij zijn erg blij dat wij met het overgrote deel van het team verder kunnen werken. Het bestuur van de Stichting zal deels worden gevormd door Yvonne Schneiders (portefuille zorg) en Pieter Tiller (portefeuille bedrijfsvoering). Ook zijn de eerste posities voor de Raad van Toezicht ingevuld. 

Op dit moment is de organisatie druk bezig met de voorbereidingen voor het opstarten van de locatie per 31 augustus 2020. Alle beschikkingen van de huidige jongeren worden op dit moment omgezet. Maar ook pratkische zaken zoals electriciteit en internetaansluiting moeten weer opnieuw geregeld worden.  De website is ook nog in ontwikkeling. Bij vragen of suggesties, gebruik het contactformulier en wij proberen zo snel als dat gaat te reageren! 

14 + 13 =

Laat uw contact gegevens achter via deze link. Verstrek geen medisch/zorg gerelateerde gegevens.