Feniks: zorg en ondersteuning bij hoogbegaafdheidsproblematiek

Je wilt wel, maar tot nu toe heeft niks geholpen en mensen lijken je niet te begrijpen. Dan is Feniks mogelijk iets voor jou.

 

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding biedt een veilige omgeving voor jongeren die vast zijn gelopen in het onderwijs en waarbij (hoog)begaafdheid een rol speelt. Er is dan vaak al geprobeerd binnen het onderwijs of in de nabije omgeving ondersteuning en hulp te bieden. Wanneer deze oplossingen niet afdoende of niet passend bleken te zijn, kan Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding een plek zijn om te herstellen van op het gebied van klachten op psychisch, fysiologisch, maatschappelijk en sociaal vlak.

 

Vanuit een holistische benadering stellen we, samen met de hoogbegaafde jongeren en ouders/verzorgers, een maatwerkpakket samen dat passend is bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de jongere en het gezin.

Leefgroep

Wij bieden hoogbegaafde jongeren een ‘leefgroep’, een veilige plek om naartoe te gaan. De leefgroep speelt een grote rol; hier gaat het om  contact met ontwikkelingsgelijken, jongeren die met vergelijkbare problemen worstelen.
We zien vaak dat jongeren het nodig hebben om even tot rust te komen, ze komen uit een stressvolle situatie en het wegnemen van druk en verplichtingen werkt helpend en helend. Daarnaast biedt de leefgroep structuur, zingeving en sociale context. Op de groep hebben de jongeren contact met elkaar, is er mogelijkheid tot ontspanning en worden de stappen die een jongere maakt versterkt en geborgd.

Zorg en Ondersteuning

Hoogbegaafdheidsproblematiek kent vele gezichten, waaronder (sociale) angsten, (school) trauma’s, depressieve gevoelens en problemen met stress en (prestatie)druk. Hoewel dit ook bij andere jongeren voorkomt, kunnen de hersenen van hoogbegaafden anders werken, beleven ze intenser, is er vaker asynchroniteit in de ontwikkeling en is er een sterke koppeling tussen problematiek en identiteit. Daarom past de standaardaanpak bij deze dubbelbijzondere jongeren niet altijd.
Voor hoogbegaafde jongeren biedt Feniks een zorgpakket, passend bij (de ernst van) de problematiek en de specifieke behoeftes van hoogbegaafden. Uit onze ervaring weten we dat het daarin belangrijk is om ervaringsgericht te werk te gaan (voorbij aan de ratio), de verschillende aspecten van de problematiek te belichten, de jongere zelf tools te geven (psycho-educatie) en de tijd te nemen om (ook de kleine) stappen goed te borgen.

Activiteitenprogramma

Wij bieden onze jongeren een veelzijdig activiteitenprogramma. Van filosofie tot thaiboksen, van (kunst)atelier tot improvisatietheater en nog veel meer. Er is veel ruimte voor creativiteit en contact met andere hoogbegaafde jongeren in de groep.
Het programma helpt om onze jongeren te activeren, plezier te laten ervaren, zingeving en perspectief te bieden, en om hen te motiveren zodat zij hun gestelde doelen kunnen bereiken.

Coaching & therapie

Feniks een aantal gespecialiseerde coaches en therapeuten in huis, zoals onze dramatherapeut, Rots en Water trainer en creatieve therapeut. Deze zorgprofessionals worden worden ingezet om de jongeren bij Feniks te helpen blokkades op te ruimen, patronen onder ogen te zien en te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. Ze worden, altijd in overleg, ingezet wanneer dat zinvol is in het traject van een jongere.

BewustBrein

Specifiek voor de aanpak en preventie van school-gerelateerde blokkades en problematieken zoals schooltrauma’s, prestatiedruk, overdadige stress en asynchrone ontwikkeling biedt BewustBrein passende programma’s. Deze zetten we op scholen in om uitval te voorkomen en bij Feniks om in een veilige omgeving te werken aan deze blokkades en te verkennen hoe onderwijs weer een rol kan gaan spelen in het leven van de jongere.
Belangrijke elementen binnen BewustBrein is psycho-educatie, dit helpt hoogbegaafde jongeren om weer grip te krijgen over hun eigen brein.

Jongeren

Wat is er voor mij mogelijk? Met wie krijg ik te maken? Hoe ziet een dag bij Feniks eruit Wat kan ik verwachten? Hoe hebben andere jongeren Feniks ervaren?

Ouders & verzorgers

Wij werken volgens een specifiek maatwerkprogramma met altijd een persoonlijke benadering. U, als ouder/ verzorger, speelt hierin ook een belangrijke rol.

Gemeente & Zorgprofessionals

Ben je een (zorg)professional die in contact is met een jongere of gezin en wil je meer weten over onze begeleiding? Dan komen wij graag in contact.

Scholen & preventie

Met onze afdeling BewustBrein willen we hoogbegaafde jongeren inzicht en grip op hun eigen brein geven. Lees hier hoe dit kan helpen om uitval te voorkomen.

Kom je sfeer proeven?

We organiseren regelmatig een OPEN MIDDAG. Proef de sfeer, ontmoet ons team en andere jongeren, bekijk onze locatie & stel al je vragen.

De eerstvolgende open middagen zijn op:

Donderdag 15 september
15.00 tot 17.00 uur