Zorg &

Begeleiding

De zorg en begeleiding van Stichting Feniks

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding begeleidt jongeren die problemen ervaren op het gebied van hoogbegaafdheid. Deze begeleiding wordt geboden vanuit drie nauw verbonden pijlers. Zo helpt Feniks de jongeren herstellen, maar ook terugkeren naar de maatschappij of zelfs bij het voorkomen van uitval.
Hier wordt uitgelegd welke pijlers er zijn en op welke manier zij bijdragen aan de zorg voor onze jongeren.

feniks pijlers

ZORG

Het zorgteam, peers en activiteiten

BEWUSTBREIN

Uitstroom, begeleiding bij je
vervolgstap in de maatschappij

preventie

PREVENTIE

Begeleiding omtrent school en preventie

Voor wie?

Feniks is er voor jongeren die worstelen met hoogbegaafdheidsproblematiek van 12 tot 22 jaar die zich hierin herkennen, die in staat zijn om naar onze locatie te komen.

Thema’s die wij vaak terughoren van ouders en jongeren die bij ons komen, zijn:

Eenzaamheid
Mismatch met omgeving (leeftijdgenoten, begeleiders)
Sensitiviteit/prikkelgevoeligheid
Diepe intensiteit van (be)leven
Groot rechtvaardigheidsgevoel
Vastlopen met leren op school
Hulp van school is niet toereikend
Lesmateriaal/niveau sluit niet aan

Aanbod

Wij bieden:

Psycho-educatie hoogbegaafdheid
Ervarings- en lichaamsgerichte therapie
Begeleiding
Peergroup
Activiteiten
Onderwijsbegeleiding
Weerbaarheidstrainingen
Uitstroomperspectief

Peergroup

Onze ‘peergroup’ is een veilige plek in huiskamersetting, die een grote rol speelt. Hier ontmoeten ontwikkelingsgelijke jongeren elkaar. Vanuit hier ondernemen deze peers de activiteiten en hun persoonlijke programma binnen Feniks.
De leefgroep biedt structuur, zingeving en sociale context. Op de groep hebben de jongeren contact met elkaar, is er mogelijkheid tot ontspanning en worden de stappen die een jongere maakt versterkt en geborgd.
Deze peergroep is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 16.00u. Het is mogelijk om gedeeltelijk deel te nemen.

Activiteitenprogramma

Wij bieden onze jongeren een breed aanbod aan activiteiten onder begeleiding. Zoals ICT, atelier, muziek, boksen, houtbewerking, theater, grafitti, sport, fotografie, koken, en mindfulness.
De activiteiten vinden in kleine groepen plaats, waarbij er veel ruimte is voor contact met ontwikkelingsgelijken. De jongere kiest zelf en er is mogelijkeid om de gekozen activiteit centraal te stellen in het programma.
Het programma helpt bij het activeren, (opnieuw) plezier ervaren, het bieden van perspectief, en bij het motiveren om hun gestelde doelen te bereiken.

Begeleiding

Binnen Feniks is er begeleiding door de Jongerenbegeleiders, het Zorgteam, en de BewustBrein begeleiders.
Iedere jongere krijgt een vast aanspreekpunt in het Zorgteam, die  het hele traject begeleidt en bewaakt. Deze begeleider maakt de jongere wegwijs, stelt samen doelen en evalueert deze. Ze gaan uitdagingen aan en bespreken blokkades en succeservaringen. Deze begeleider is er ook voor het contact met ouders en verwijzers.

Zorgteam

Hoogbegaafdheidsproblematiek kent vele gezichten, waaronder ook uitdagingen zoals (sociale) angsten, (school) trauma’s, depressieve gevoelens en problemen met stress en (prestatie)druk. Hoewel dit ook bij andere jongeren voorkomt, werken de hersenen van hoogbegaafden vaak anders. Ze beleven intenser, er is vaker asynchroniteit in de ontwikkeling en er is een sterke koppeling tussen problematiek en identiteit. Daarom past de standaardaanpak bij deze jongeren niet altijd.
Feniks biedt maatwerk zorg met een benaderingswijze die aansluit bij hoogbegaafde jongeren, passend bij de problematiek en de specifieke behoeftes van hoogbegaafden. 

BewustBrein

Bij BewustBrein helpen we jongeren op weg in hun volgende stap in onderwijs of werk. Het doel is om weer duurzaam te kunnen functioneren in een setting met prestatiedruk, zoals op school of werk.

De trajecten zijn maatwerk: waarbij de ene jongere nog naar school gaat en de ondersteuning van BewustBrein wordt ingezet op een specifieke begeleidingsvraag, maakt de andere jongere opnieuw een opstart in onderwijs na 3 jaar thuiszitten en wordt de ondersteuning breed ingezet op zowel procesbegeleiding als begeleiding op de Zijnskenmerken. BewustBrein werkt nauw samen met andere partijen die hieraan een bijdrage leveren, zoals onderwijsinstanties.

Activiteit koken
Activiteit mindfulness
Activiteit houtbewerking

Zorg

Onder de pijler Zorg valt het zorgteam, met een vaste begleider voor iedere jongere. Ook vallen de peers en activiteiten hieronder.

BewustBrein

De pijler BewustBrein heeft betrekking op de uitstroom van de jongere terug naar de maatschappij en omvat verschillende programma's.

Preventie

De pijler Preventie heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren met programma's voor zowel jongeren als leerkrachten.

Kom je sfeer proeven?

We organiseren regelmatig een OPEN MIDDAG van 15.00u tot 16.30u. Proef de sfeer, ontmoet ons team en andere jongeren, bekijk onze locatie & stel al je vragen.

De eerstvolgende open middagen zijn op: 

Donderdag 11 juli van 15.00 uur tot 16.30 uur 

Donderdag 15 augustus van 15.00 uur tot 16.30 uur 

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00-12:00.

Broederplein 29
3703 CC Zeist

030 – 76 00 484

Aanmelden, vragen, opmerkingen of feedback? Laat het weten!

11 + 12 =