BewustBrein

Waar ben jij na Feniks op je plek?

ZORG

Het zorgteam, peers en activiteiten

BEWUSTBREIN

Uitstroom, begeleiding bij je
vervolgstap in de maatschappij

preventie

PREVENTIE

Begeleiding omtrent school en preventie

Pijler BewustBrein

Waar ben je na Feniks op je plek?


BewustBrein heeft diverse mogelijkheden om je te helpen je hierop voor te bereiden.

 Procesbegeleiding
         Doelen stellen
         Routes in kaart brengen
         Risico-analyse
         Projectplanning
         Begeleiding op de uitvoering

 Zorg op de Zijnskenmerken
       Weer leren functioneren in onderwijs of werksetting

BewustBrein is de uitstroomafdeling van Feniks en helpt vastgelopen HB jongeren om weer duurzaam te kunnen functioneren in een setting met prestatiedruk, zoals op school of werk. Bewustbrein loopt hierbij nog een stuk mee terwijl een jongeren stappen zet in onderwijs en werk, levert hierbij maatwerk en werkt nauw samen met andere partijen die hieraan een bijdrage leveren.

Hierbij levert BewustBrein zowel procesbegeleiding om een jongeren weer op weg te kunnen helpen in school of werk, als begeleiding op de Zijnskenmerken waardoor een hoogbegaafde jongeren vaak vastloopt in deze settings met prestatiedruk.

BewustBrein streeft ernaar deze begeleiding voor te zetten totdat de jongere zelfstandig verder kan en/of  totdat een andere partij (bijv opleidingsinstantie) beter geschikt wordt om de jongere verder te begeleiden.

Procesbegeleiding

Met de jongeren wordt via het Motivatieprogramma door middel van diverse tools vastgesteld naar welke stap in het onderwijs of werk wordt toegewerkt.
Zij brengen vervolgens via het Toekomstperspectief programma alle mogelijke routes in kaart en maken een goed onderbouwde keuze voor de best passende route. Samen met de begeleiders wordt een risico-analyse gemaakt; een inschatting van welke uitdagingen de jongere gaat tegenkomen en welke ondersteuningsprogramma’s hiervoor zullen worden ingezet.
Er wordt een projectplanning gemaakt, waarin beschreven staat welke organisatorische en vakinhoudelijke deelstappen gezet moeten worden en welke partijen er voor welke stappen bij betrokken worden. De jongere krijgt begeleiding op de uitvoering van het projectplan.

Zorg op Zijnskenmerken

Zorgprogramma’s gericht op begeleiding op de Zijnskenmerken* wanneer een jongeren (weer) in een setting met prestatiedruk gaat functioneren. De programma’s zijn specifiek ingericht op jongeren met uitdagingen op hoogbegaafdheidsproblematiek.

Hieronder vallen de programma’s:
  Vermijden en afhaken onder prestatiedruk
  Schoolangst
  
Faalangst en black-outs bij toetsen maken
  
Leerstrategieën voor hoogbegaafden
  
Plannen en organiseren voor hoogbegaafden

* Zijnskenmerken: zie voor toelichting het Zijnsluik van Tessa Kieboom

Samenwerking

BewustBrein zoekt actief de samenwerking op met betrokken partijen, stemt af wie welke bijdrage levert en is hierbij in staat tot maatwerk; de ene keer zal een jongeren lessen volgen op school in de klas, een andere keer zal les krijgen op school niet mogelijk zijn en is school op andere wijze betrokken.

BewustBrein houdt betrokkenen op de hoogte van de voortgang van het proces door aan te schuiven bij de driemaandelijkse evaluaties.

Wil je meer weten?

Ben je werkzaam bent in het onderwijs, bij de gemeente of in de zorg en loop je in de (gezins)begeleiding aan tegen problematiek die bij hoogbegaafdheid past?
Vul voor vragen over ons zorgaanbod en de mogelijkheden van onze begeleiding of voor een (telefonische) afspraak ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

BewustBrein & Jeugdwet

Past het deel begeleiding naar werk of onderwijs van Feniks (BewustBrein) binnen de jeugdwet? Wat ons betreft wel.
Binnen Feniks hebben we verschillende settings waar de jongeren praktisch aan de slag gaan met geleerde vaardigheden en nieuw gedrag. BewustBrein is daar één van. We vinden het weer praktisch aan de slag gaan met leren en schoolwerk belangrijk, omdat dan goed zichtbaar wordt waar ze in de schoolse setting tegenaan lopen zodat we ze met deze uitdagingen kunnen leren omgaan. En ook zodat ze in de praktische setting de recent aangeleerde vaardigheden kunnen oefenen en leren handhaven. Als ze binnen de veilige setting van Feniks dit een periode hebben gedaan, slijten vaardigheden en nieuw gedrag in en is de overgang naar buiten makkelijker.

Zorg

Onder de pijler Zorg valt het zorgteam, met een vaste begleider voor iedere jongere. Ook vallen de peers en activiteiten hieronder.

BewustBrein

De pijler BewustBrein heeft betrekking op de uitstroom van de jongere terug naar de maatschappij en omvat verschillende programma's.

Preventie

De pijler Preventie heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren met programma's voor zowel jongeren als leerkrachten.

Kom je sfeer proeven?

We organiseren regelmatig een OPEN MIDDAG van 15.00u tot 16.30u. Proef de sfeer, ontmoet ons team en andere jongeren, bekijk onze locatie & stel al je vragen.

De eerstvolgende open middagen zijn op: 

Donderdag 11 juli van 15.00 uur tot 16.30 uur 

Donderdag 15 augustus van 15.00 uur tot 16.30 uur 

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00-12:00.

Broederplein 29
3703 CC Zeist

030 – 76 00 484

Aanmelden, vragen, opmerkingen of feedback? Laat het weten!

1 + 3 =