Zorg

 

ZORG

Het zorgteam, peers en activiteiten

BEWUSTBREIN

Uitstroom, begeleiding bij je
vervolgstap in de maatschappij

preventie

PREVENTIE

Begeleiding omtrent school en preventie

Pijler Zorg

Bij de pijler Zorg hoort het zorgteam, met een vaste zorgverantwoordelijke voor iedere jongere gedurende hun traject bij ons. Ook worden hier verschillende groepssettings geboden waarin jongeren elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Ze vinden hier hun interesses en werken aan nieuwe vaardigheden.

Psycho-educatie

De jongeren leren over hoogbegaafdheid. Over de neurologische verbindingen, maar ook over wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. En over alle krachten en uitdagingen die daarbij kunnen horen. De jongeren leren zichzelf hierdoor beter kennen en begrijpen.
Middels het introductieprogramma ‘Feniks in Vogelvlucht’ of het programma ‘Feniks de diepte in’.

Ervarings- en lichaamsgerichte therapie

Voorbeelden zijn dramatherapie, beeldende therapie en equitherapie (met paarden dus). Er zijn ook diverse trainingen mogelijk, zoals Mindfulness, Rots en Water (voor weerbaarheid), faalangstreductie en Acceptance & Commitment Therapy (ACT).
Deze zorgprofessionals worden, altijd in overleg, ingezet wanneer dat zinvol is in het traject. Om de jongeren bij Feniks te helpen blokkades op te ruimen, patronen onder ogen te zien en te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. 

Begeleiding

Iedere jongere krijgt individuele begeleiding door Jongerenbegeleiders, het Zorgteam, en de BewustBrein begeleiders. Er is vast aanspreekpunt in het zorgteam, die het gehele traject begeleidt en bewaakt.

Deze begeleiding bestaat uit:

  wegwijs maken
  samen doelen stellen en evalueren
  uitdagingen aangaan
  blokkades en succeservaringen
  contact met ouders en verwijzers

Peergroup

Een groep jongeren, gelijkgestemden, ontmoet elkaar in huiskamersetting. Zij worden begeleid door onze Jongerenbegeleiders. Vanuit hier ondernemen de jongeren de activiteiten en hun persoonlijke programma binnen Feniks. 

Elementen van de groep zijn ontmoeten, spelletjes, leefgroepoverleg, groepsdynamica, maar ook stilteruimte.
Deze groep is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 16.00u.

Activiteiten

Feniks biedt haar jongeren een veelzijdig activiteitenprogramma onder begeleiding, zoals ICT, atelier, muziek, houtbewerking, theater, grafitti, fotografie, koken, sport en mindfulness. De activiteiten vinden plaats in kleine groepjes. De jongeren kiezen zelf. Het is ook mogelijk om de gekozen activiteit centraal te stellen in het persoonlijke programma.
De activiteiten helpen om te activeren, plezier te laten ervaren, zingeving en perspectief te bieden, en om hen te motiveren zodat zij hun gestelde doelen kunnen bereiken.

Wanneer een jongere bij Feniks binnenkomt, wordt op basis van zijn eigen zorgvraag en problematiek in overleg met alle betrokkenen een plan gemaakt. Dit vereist maatwerk, afstemming en samenwerking en betekent dat niet alle jongeren hetzelfde traject belopen. De ene jongere volgt bijvoorbeeld dramatherapie,  een training voor faalangstreductie en  oefent de thema’s uit deze therapie en training in de peergroep. Een andere jongere kan dezelfde therapie volgen, waar andere thema’s om te oefenen uitkomen. Ter ondersteuning volgt deze jongere bijvoorbeeld mindfulness training. 

Wil je meer weten?

Ben je werkzaam bent in het onderwijs, bij de gemeente of in de zorg en loop je in de (gezins)begeleiding aan tegen problematiek die bij hoogbegaafdheid past?
Vul voor vragen over ons zorgaanbod en de mogelijkheden van onze begeleiding of voor een (telefonische) afspraak ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

BewustBrein & Jeugdwet

Past het deel begeleiding naar werk of onderwijs van Feniks (BewustBrein) binnen de jeugdwet? Wat ons betreft wel.
Binnen Feniks hebben we verschillende settings waar de jongeren praktisch aan de slag gaan met geleerde vaardigheden en nieuw gedrag. BewustBrein is daar één van. We vinden het weer praktisch aan de slag gaan met leren en schoolwerk belangrijk, omdat dan goed zichtbaar wordt waar ze in de schoolse setting tegenaan lopen zodat we ze met deze uitdagingen kunnen leren omgaan. En ook zodat ze in de praktische setting de recent aangeleerde vaardigheden kunnen oefenen en leren handhaven. Als ze binnen de veilige setting van Feniks dit een periode hebben gedaan, slijten vaardigheden en nieuw gedrag in en is de overgang naar buiten makkelijker.

Zorg

Onder de pijler Zorg valt het zorgteam, met een vaste begleider voor iedere jongere. Ook vallen de peers en activiteiten hieronder.

BewustBrein

De pijler BewustBrein heeft betrekking op de uitstroom van de jongere terug naar de maatschappij en omvat verschillende programma's.

Preventie

De pijler Preventie heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren met programma's voor zowel jongeren als leerkrachten.

Kom je sfeer proeven?

We organiseren regelmatig een OPEN MIDDAG voor jongeren en hun ouders/verzorgers.
Proef de sfeer, ontmoet ons team en andere jongeren, bekijk onze locatie & stel al je vragen.

De eerstvolgende open middagen zijn op:

Donderdag 17 november

Donderdag 15 december

van 15.30 tot 17.00 uur

Aanmelden, vragen, opmerkingen of feedback? Laat het weten!

4 + 9 =