Zorg &

Begeleiding

De zorg en begeleiding van Stichting Feniks

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding begeleidt jongeren die problemen ervaren op het gebied van hoogbegaafdheid. Deze begeleiding wordt geboden vanuit drie nauw verbonden pijlers. Zo helpt Feniks de jongeren herstellen, maar ook terugkeren naar de maatschappij of zelfs bij het voorkomen van uitval.
Hier wordt uitgelegd welke pijlers er zijn en op welke manier zij bijdragen aan de zorg voor onze jongeren.

feniks pijlers

ZORG

Het zorgteam, peers en activiteiten

BEWUSTBREIN

Uitstroom, begeleiding bij je
vervolgstap in de maatschappij

preventie

PREVENTIE

Begeleiding omtrent school en preventie

Voor wie?

Feniks is er voor jongeren die worstelen met hoogbegaafdheidsproblematiek van 12 tot 22 jaar die zich hierin herkennen, die in staat zijn om naar onze locatie te komen.

Thema’s die wij vaak terughoren van ouders en jongeren die bij ons komen, zijn:

 Eenzaamheid
 Mismatch met omgeving (leeftijdgenoten, begeleiders)
 
Sensitiviteit/prikkelgevoeligheid
 Diepe intensiteit van (be)leven
 Groot rechtvaardigheidsgevoel
 Vastlopen met leren op school
 Hulp van school is niet toereikend
 Lesmateriaal/niveau sluit niet aan

Aanbod

Wij bieden:

 Psycho-educatie hoogbegaafdheid
 Ervarings- en lichaamsgerichte therapie
 Begeleiding
 Peergroup
 Activiteiten
 Onderwijsbegeleiding
 Weerbaarheidstrainingen
 Uitstroomperspectief

Activiteit koken
Activiteit mindfulness
Activiteit houtbewerking

Zorg

Onder de pijler Zorg valt het zorgteam, met een vaste begleider voor iedere jongere. Ook vallen de peers en activiteiten hieronder.

BewustBrein

De pijler BewustBrein heeft betrekking op de uitstroom van de jongere terug naar de maatschappij en omvat verschillende programma's.

Preventie

De pijler Preventie heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren met programma's voor zowel jongeren als leerkrachten.

Kom je sfeer proeven?

We organiseren regelmatig een OPEN MIDDAG voor jongeren en hun ouders/verzorgers.
Proef de sfeer, ontmoet ons team en andere jongeren, bekijk onze locatie & stel al je vragen.

De eerstvolgende open middagen zijn op:

Donderdag 17 november

Donderdag 15 december

van 15.30 tot 17.00 uur

Aanmelden, vragen, opmerkingen of feedback? Laat het weten!

9 + 13 =