Select Page

Kennismakingsperiode en peergroup

Feniks biedt jongeren een ‘leefgroep’, een plek om weer naar toe te gaan. Dit biedt sociale context en helpt bij het creëren of vasthouden van een dag-nachtritme. De peergroup speelt een belangrijke rol voor de jongeren, bij elkaar vinden ze herkenning en erkenning en ontwikkelingsgelijken. We zien vaak dat jongeren het nodig hebben om even tot rust te komen, ze komen uit een stressvolle situatie en het wegnemen van druk en verplichtingen werkt helpend en helend. Op de groep hebben ze contact met elkaar en mogelijkheid tot ontspanning

Trajectbegeleider

Elke jongere heeft een trajectbegeleider, dit is een soort mentor die het traject van een jongere bij Feniks volgt en het vaste aanspreekpunt is (ook voor ouders en andere betrokkenen). De jongere heeft wekelijks contact met de TJB’er. De gesprekken met een TJB’er verschuiven van relatie opbouwen en kennismaken naar ‘wat wil je ontwikkelen en hoe gaan we dat doen’.

Programma

Bij Feniks is er iedere dag een programma-aanbod voor de groep, van filosofie tot thaiboksen, van atelier tot improvisatietheater en nog veel meer. Het programma helpt om jongeren te activeren en ergens plezier in te laten ervaren. 

Coaches

Daarnaast heeft Feniks een aantal gespecialiseerde coaches in huis (bv. dramatherapeut, rots en water trainer, prikkelgevoeligheidstherapeut) die worden ingezet wanneer dat zinvol is in het traject van een jongere, altijd in overleg. Coaches worden ingezet om jongeren te helpen blokkades op te ruimen, patronen onder ogen te zien en te leren omgaan met zichzelf en de omgeving.

Onderwijsondersteuning

Tot slot bieden we onderwijsondersteuning, waarbij we vooral inzetten op het leren begrijpen en beheersen van het eigen brein. De nieuwsgierigheid en leergierigheid van de jongeren gaan vaak weer aan wanneer het welbevinden toeneemt en er ontstaat ruimte om weer naar onderwijs te kijken. Het is vaak helpend om eerst een doel te gaan bepalen met een jongere. Door te kijken naar de vervolgstap (dat kan opleiding of werk zijn) en te zien wat er nodig is om daar heen te mogen, ontstaat vaak motivatie om ‘saaie’ of ‘nutteloze’ vakken toch te doen. Waar mogelijk en wenselijk doen we de onderwijstrajecten in samenwerking met de school van herkomst. We proberen met jongeren samen te zoeken naar manieren van leren die bij ze passen. Een top-down aanpak werkt vaak beter. Maar het belangrijkste aan onze onderwijsbenadering is maatwerk en samen zoeken. Zoals bij alles in het ontwikkelproces bij Feniks heeft de jongere een groot stuk regie over zijn eigen proces, en werken we in verbinding met een jongere.

Uitstroom

Wanneer een jongere de vaardigheden en kwalificaties heeft ontwikkeld en behaald om de volgende stap te kunnen zetten, stromen ze uit bij Feniks. Waar het nodig is, bieden we nazorgtrajecten of een langzame afbouw. We zorgen voor een warme overdracht naar een volgende plek, zodat wat een jongere heeft opgebouwd goed geborgd wordt. 

 

Voor professionals

Ben jij in gesprek met een gezin waarbij een jongere thuis zit of dreigt thuis te komen zitten? Werk je als (jeugd)consulent bij het Centrum Jeugd en Gezin of voor de WMO?  Ben je behandelaar en vermoed je dat de inzet van specialistische kennis op het gebied van (hoog)begaafdheid helpend kan zijn? Of ben jij vanuit de onderwijsinstelling of het samenwerkingsverband betrokken? Het zijn vaak complexe situaties waarbij veelal al langer diverse zorgprofessionals betrokken zijn. Helaas hebben de ingezette middelen nog niet geleid tot het gewenste resultaat waarbij deze jongere weer zelfstandig kan deelnemen aan het onderwijsprogramma. Wij bieden zorg op onze locatie in Utrecht of denken mee wat we ambulant op school of thuis kunnen betekenen De intensiteit van de zorg stemmen wij af op de behoefte van de jongere. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om samen met de onderwijsinstelling een programma te creëren. 

 

 

Veelgestelde vragen:

 

Wie betaalt een traject bij Feniks Talent?

In de praktijk wordt een traject bij Feniks Talent betaald uit de jeugdwet of de WMO, dus door de lokale overheid.

 

Kan ik onderwijs volgen bij Feniks Talent?

Wij bieden geen onderwijs, maar wél ondersteuning op leervaardigheden.

Vanuit ons team staan dagelijks coaches klaar die hierbij op verschillende gebieden kunnen ondersteunen. Daarnaast werken we graag samen met scholen. 

 

Hoe meld ik mezelf aan?

In een telefonisch intakegesprek wordt jouw ondersteuningsbehoefte besproken. Onze gedragsdeskundigen kennen de problematiek die hoogbegaafdheid met zich mee kan brengen en beoordelen samen met jou en je ouders of onze begeleiding passend kan zijn. Stuur een email met je naam en telefoongegevens dan nemen wij contact op om de aanmeldprocedure te bespreken. 

 

Is een recente iq test nodig voor een aanmelding?

Dit is niet nodig. Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. Enkel een iq onderzoek vertelt ons dus niet alles. Wat we wel nodig hebben, is een inkijkje in jouw ontwikkeling. Daarom hebben we een vrij uitgebreide vragenlijst als onderdeel van de aanmeldprocedure. Mocht je wel onderzoeksuitslagen hebben, dan kun je deze met ons delen. 

 

Werken jullie ook met onze gemeente samen?

Wij zijn in Nederland uniek in ons aanbod. Als lokaal en regionaal geen passende oplossingen kunnen worden geboden, dan denken wij graag mee. Wij kunnen met iedere gemeente een raamovereenkomst sluiten. Medewerkers beschikken over SKJ-registratie, het team is minimaal hbo+ opgeleid met een pedagogische achtergrond. 

Wat is het proces na de intake?

Wanneer uit dit intakegesprek komt dat onze begeleiding passend is, maken wij een offerte. In deze offerte zetten wij de begeleiding uiteen. Deze offerte gaat via jullie naar het sociaal team van de gemeente.