(GZ) psycholoog / orthopedagoog (generalist)

8-32 uur | Utrecht

 

Vacature (GZ)psycholoog / Orthopedagoog (generalist)

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding helpt hoogbegaafde jongeren herstellen van klachten op het gebied van psychisch, fysiologisch, maatschappelijk en sociaal vlak. De jongeren die bij ons komen zijn meestal langere tijd volledig uitgevallen van school en/of hebben uitgebreide hulpverleningstrajecten achter de rug, welke ze niet of nauwelijks verder hebben geholpen.

Feniks biedt met een multidisciplinair team ((regie)behandelaar, groepscoaches en ervaringsdeskundigen) therapeutische behandeling aan volgens gevalideerde principes, toegepast in een methodiek die werkt voor hoogbegaafde jongeren: verweven in een groep met ontwikkelingsgelijken (peergroup), in praktijkgerichte setting (groepsactiviteiten) en middels de lichaams – en ervaringsgerichte benadering.

Daarnaast vergroten we de sociale kring van hoogbegaafde jongeren door ze in contact te brengen met mensen uit andere kringen. Dit haalt jongeren uit hun gewone manier van denken en doen en helpt ze nieuwe, intrinsiek gedragen toekomstperspectieven te ontdekken.


Werkzaamheden

Bij binnenkomst van een jongere, voer je het intakeproces, stel je het behandelplan op en stem je af met betrokken partijen intern en extern. Bij sommige problematiek trek je samen op met een andere jeugdzorgorganisatie, bijvoorbeeld in de behandeling van complex trauma.

Samen met de jongere stel je vast waar blokkades in gedachten en gedrag liggen en behandel je het systemische aspect. Vervolgens gaat de jongere in de praktijk hiermee aan de slag; in de peergroup, groepsactiviteiten en middels vaktherapie (dramatherapie, PMT). Je voert samen met de jongere en je collega’s de regie over het maximaal benutten van de hulpbronnen van Feniks.

Je bewaakt de rode draad van het traject van de jongere en stemt af met het multidisciplinaire team, hebt individuele gesprekken met de jongere en evalueert met de jongere en betrokkenen zoals ouders, onderwijs en gemeente.

Je verricht je werkzaamheden grotendeels zelfstandig, al dan niet onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

 

Wie zoeken wij?

  • Je bent WO afgestudeerd als Orthopedagoog of K&J Psycholoog. Voor de vacature van Orthopedagoog Generalist / GZ Psycholoog ben je Big geregistreerd. Je houdt je vak bij volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
  • Je gelooft in de meerwaarde van de lichaams- en ervaringsgerichte benadering en de veilige groepssetting om nieuw geleerde vaardigheden te kunnen toepassen.
  • Je hebt kennis van problematiek rondom hoogbegaafdheid of je bent bereid je hierin te verdiepen.

Wil je solliciteren?

Ben je na het lezen van één van deze vacatures enthousiast geworden over Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding en wil je ons team komen versterken? Stuur je sollicitatie dan vóór 12 november t.a.v. Saskia van Baarsen naar info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl

Telefoon

030 – 76 00 484

E-mail

info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl