Onze visie op onderwijs

Met onze afdeling BewustBrein willen we hoogbegaafde jongeren inzicht en grip op hun eigen brein geven en daarmee de voorwaarden creëren om succesvol tot leren en onderwijs te komen. Door te werken met een aparte afdeling voor onderwijsbegeleiding verwachten wij jongeren beter te kunnen begeleiden en meer te kunnen bieden op het gebied van leren. Hierbij werken wij graag samen met scholen of samenwerkingsverbanden om kennis en kunde aan elkaar te verbinden.

Onze kracht

  • Vanuit een holistische benadering begeleiden we hoogbegaafde jongeren op alle aspecten van de persoon.
  • Het brein staat centraal.
  • Stap maken van begrip naar werkelijk inzicht.
  • Vanuit inzicht in eigen denken en leren kan een jongere zich op alle vlakken verder ontwikkelen.

Onze werkwijze

BewustBrein verzorgt maatwerk aangepast en gericht op de ondersteuningsbehoeften van een jongere. Dit maatwerk bevat een aantal elementen die in een passende combinatie worden aangeboden.

Het doel is om samen met een jongere de gebruiksaanwijzing van hun eigen brein uit te vogelen. Door middel van psycho-educatie, uitleg over hoe het geheugen werkt, hoe een brein zich ontwikkelt, de kenmerken van HB en hoe deze factoren elkaar beïnvloeden krijgt een jongere meer inzicht in hoe leren in het brein werkt en meer specifiek hoe het eigen brein denkt, werkt en leert.

Met behulp van deze inzichten kunnen we aan de slag met schooltrauma’s, blokkades, faalangst en andere moeilijkheden. We maken gebruik van een aanpak die wortels heeft in de positieve psychologie en Acceptance and Commitment Therapy.

Onze werkwijze

Naast het inzicht geven in de werking van het eigen brein, vormt het opdoen van vaardigheden een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Het kan hierbij gaan om allerlei verschillende vaardigheden, van concrete studievaardigheden zoals plannen tot vaardig worden in het omgaan met saaiheid. Samen met een jongere kijken we welke vaardigheden bruikbaar en handig zijn en hoe we die het beste kunnen aanleren en implementeren.

Tot slot kunnen we inhoudelijk met een jongere meedenken over onderwijs. Dit kan inhoudelijke uitleg over een vak betekenen maar ook meedenken over alternatieve invulling van een onderwijstraject op weg naar een diploma. We bieden hulp met richting bepalen en toekomstperspectief helder te krijgen.

Ons aanbod

Voor elke jongere wordt vanuit een holistische benadering een maatwerkpakket samengesteld dat passend is bij de ondersteuningsbehoeften van een jongere. Hierbij wordt een combinatie gemaakt uit de volgende ingrediënten.

Individuele ondersteuning

In eerste instantie gericht op persoonlijke ontwikkeling en breinbegrip. Elke jongere heeft minimaal een uur begeleiding die gericht is op het leren begrijpen en gebruiken van het eigen brein en het creëren van een realistisch toekomstperspectief.

Begeleide werkplek

Er is een plek waar de jongere zelfstandig aan het werk kan. Hier is altijd iemand van ons team aanwezig die kan helpen met opstarten, kan ondersteunen met het maken van planningen, kan ondersteunen bij frustraties, beschikbaar is als praatpaal, en eenvoudige vragen kan beantwoorden.

Inhoudelijke begeleiding

Hierbij bieden we begeleiding op vakinhoudelijk gebied, wel aangepast aan de specifieke leerbehoeften van HB jongeren (topdown aanpak, veel ruimte voor autonomie).

BEwustBrein & de Jeugdwet

Past het deel onderwijsondersteuning van Feniks (BewustBrein) binnen de jeugdwet? Wat ons betreft wel.
Binnen Feniks hebben we verschillende settings waar de jongeren praktisch aan de slag gaan met geleerde vaardigheden en nieuw gedrag. BewustBrein is daar één van. We vinden het weer praktisch aan de slag gaan met leren en schoolwerk belangrijk, omdat dan goed zichtbaar wordt waar ze in de schoolse setting tegenaan lopen zodat we ze met deze uitdagingen kunnen leren omgaan. En ook zodat ze in de praktische setting de recent aangeleerde vaardigheden kunnen oefenen en leren handhaven. Als ze binnen de veilige setting van Feniks dit een periode hebben gedaan, slijten vaardigheden en nieuw gedrag in en is de overgang naar buiten makkelijker.

Wil je meer weten?

Ben je werkzaam bent in het onderwijs, bij de gemeente of in de zorg en loop je in de (gezins)begeleiding aan tegen problematiek die bij hoogbegaafdheid past?
Vul voor vragen over ons zorgaanbod en de mogelijkheden van onze begeleiding of een (telefonische) afspraak ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.