Onze visie op onderwijs

Met onze afdeling BewustBrein willen we hoogbegaafde jongeren, zoals jouw kind, inzicht en grip op hun eigen brein geven en daarmee de voorwaarden creëren om succesvol tot leren en onderwijs te komen. Door te werken met een aparte afdeling voor onderwijsbegeleiding verwachten wij jouw kind beter te kunnen begeleiden en meer te kunnen bieden op het gebied van leren. Hierbij werken wij graag samen met scholen of samenwerkingsverbanden om kennis en kunde aan elkaar te verbinden.

Onze kracht

  • Vanuit een holistische benadering begeleiden we je hoogbegaafde kind op alle aspecten van de persoon.
  • Het brein staat centraal.
  • Stap maken van begrip naar werkelijk inzicht.
  • Vanuit inzicht in eigen denken en leren kan jouw kind zich op alle vlakken verder ontwikkelen.

Onze werkwijze

BewustBrein verzorgt maatwerk aangepast en gericht op de ondersteuningsbehoeften van jouw kind. Dit maatwerk bevat een aantal elementen die in een passende combinatie worden aangeboden.

Het doel is om samen met je kind de gebruiksaanwijzing van hun eigen brein uit te vogelen. Door middel van psycho-educatie, uitleg over hoe het geheugen werkt, hoe een brein zich ontwikkelt, de kenmerken van HB en hoe deze factoren elkaar beïnvloeden krijgt hij of zij meer inzicht in hoe leren in het brein werkt en meer specifiek hoe het eigen brein denkt, werkt en leert.

Met behulp van deze inzichten kunnen we aan de slag met schooltrauma’s, blokkades, faalangst en andere moeilijkheden. We maken gebruik van een aanpak die wortels heeft in de positieve psychologie en Acceptance and Commitment Therapy.

Onze werkwijze

Naast het inzicht geven in de werking van het eigen brein, vormt het opdoen van vaardigheden een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Het kan hierbij gaan om allerlei verschillende vaardigheden, van concrete studievaardigheden zoals plannen tot vaardig worden in het omgaan met saaiheid. Samen met jouw kind kijken we welke vaardigheden bruikbaar en handig zijn en hoe we die het beste kunnen aanleren en implementeren.

Tot slot kunnen we inhoudelijk meedenken over onderwijs. Dit kan inhoudelijke uitleg over een vak betekenen maar ook meedenken over alternatieve invulling van een onderwijstraject op weg naar een diploma. We bieden hulp met richting bepalen en toekomstperspectief helder te krijgen.

Ons aanbod

Voor elke jongere wordt vanuit een holistische benadering een maatwerkpakket samengesteld dat passend is bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Hierbij wordt een combinatie gemaakt uit de volgende ingrediënten.

Individuele ondersteuning

In eerste instantie gericht op persoonlijke ontwikkeling en breinbegrip. Jouw zoon of dochter heeft minimaal een uur begeleiding die gericht is op het leren begrijpen en gebruiken van het eigen brein en het creëren van een realistisch toekomstperspectief.

Begeleide werkplek

Er is een plek waar jouw kind zelfstandig aan het werk kan. Hier is altijd iemand van ons team aanwezig die kan helpen met opstarten, kan ondersteunen met het maken van planningen, kan ondersteunen bij frustraties, beschikbaar is als praatpaal, en eenvoudige vragen kan beantwoorden.

Inhoudelijke begeleiding

Hierbij bieden we begeleiding op vakinhoudelijk gebied, wel aangepast aan de specifieke leerbehoeften van HB jongeren (topdown aanpak, veel ruimte voor autonomie).

Wil je meer weten?

Heb jij als ouder/ verzorger van een (hoog)begaafde jongere vragen over ons aanbod, zoek je hulp of wil je een (telefonisch) gesprek of een intake aanvragen? Vul dan ons contactformulier in. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.