Gemeente & zorgprofessionals

Ons specialisme

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding biedt begeleiding voor (hoog)begaafde jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Het gaat om een kleine groep in Nederland met een complexe en specialistische begeleidingsvraag.

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding biedt reguliere en gespecialiseerde (jeugd)zorg in de vorm van individuele- en groepsbegeleiding in een omgeving met ontwikkelingsgelijken.

Dit is wat Feniks Ontwikkelingsbegeleiding onderscheidt ten opzichte van andere (jeugd)zorginstellingen: het (h)erkennen van de specifieke zorgvraag en behoefte van hoogbegaafde jongeren die vastlopen of dreigen vast te lopen in de onderwijsloopbaan en het bieden van een groep van gelijkgestemden.

 

Onze werkwijze

We werken met iedere jongere toe naar een passend toekomstperspectief. Hierbij kun je denken aan terugstromen naar het onderwijs, deelname aan de arbeidsmarkt of doorstromen naar een andere zorgvoorziening.

In veel gevallen is er al veel begeleiding en hulpverlening ingezet, maar heeft dit nog niet tot voldoende resultaat geleid.

Onze inzet zit op het individueel begeleiden met specifieke kennis rondom (hoog)begaafdheid en het bieden van groepsactiviteiten met gelijkgestemde jongeren. 

Daarnaast is er binnen onze stichting de mogelijkheid tot het bieden van onderwijsondersteuning.

Onze expertise

Ons team is hoogopgeleid en heeft specialistische kennis op het gebied van (hoog)begaafdheid.

De begeleiding van Feniks Ontwikkelingsbegeleiding is erop gericht dat jongeren zichzelf beter leren kennen en nieuwe vaardigheden leren om hun eigen toekomst vorm te geven.

Ben je werkzaam bij de gemeente of in de zorg en loop je in de gezinsbegeleiding aan tegen problematiek die te maken hebben met hoogbegaafdheid? Neem voor vragen over ons zorgaanbod en onze mogelijkheden voor begeleiding of een telefonische afspraak contact met ons op. 

Vrijblijvend kennnismaken?

We organiseren regelmatig een open middag waarin er gelegenheid is om (op afspraak) onze locatie te bekijken en in gesprek te gaan met een van onze specialisten.